TÂM-SÁNG.COM

Dành cho những ai khát khao vượt qua sự tầm thường, những rào cản tinh thần, để cùng nhau nỗ lực vượt lên tầm cao mới trong cuộc đời, cho dù ở lứa tuổi nào.

MỤC TIÊU CỦA TÂM SÁNG

 Góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động trong cuộc sống để vươn đến thành công, sống đẹp, sống có ích, thông qua:

* Việc tiếp cận những kiến thức khoa học về tiềm năng to lớn của con người,  để thấu hiểu và khám phá khả năng tiềm ẩn bản thân.

* Việc tham khảo những kinh nghiệm rút ra từ những tấm gương thành công sáng chói, những ý tưởng từ những bộ óc sáng suốt nhất.

* Định hướng cuộc sống, thích nghi và hội nhập với xã hội trong thời đại mới.

* Kiểm nghiệm lại mình rồi bắt đầu chuẩn bị bảng thiết kế hành trình hiện thực hóa ước mơ trên tầm cao mới của mình.

* Tự khẳng định, tự tin, tự trọng, làm chủ cuộc đời mình với niềm tin, ý chí, tư duy và hành động tích cực, cùng những công cụ tinh thần mạnh mẽ, những kỹ năng sống thích hợp để hiện thực hóa ước mơ của mình.

TÂM SÁNG hình thành từ đầu năm 2011. Thành phần gồm các nhà giáo lâu năm, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với giáo dục và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

PGS.TSKH Trần Thượng Tuấn tranthuongtran@gmail.com">mailto:tranthuongtran@gmail.com">tranthuongtran@gmail.com
PGS. TS. Phạm Văn Kim pvkim2006@yahoo.com.vn">mailto:pvkim2006@yahoo.com.vn">pvkim2006@yahoo.com.vn
PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ nbve@ctu.edu.vn">mailto:nbve@ctu.edu.vn">nbve@ctu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Văn Huỳnh nvhuynh@ctu.edu.vn">mailto:nvhuynh@ctu.edu.vn">nvhuynh@ctu.edu.vn
GS.TS.  Nguyễn Thị Thu Cúc nttcuc@ctu.edu.vn">mailto:nttcuc@ctu.edu.vn">nttcuc@ctu.edu.vn
PGS.TS. Lê Việt Dũng lvdung@ctu.edu.vn">mailto:lvdung@ctu.edu.vn">lvdung@ctu.edu.vn
GS.TS. Lê Quang Trí lqtri@ctu.edu.vn">mailto:lqtri@ctu.edu.vn">lqtri@ctu.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thu Đông nttdong1953@gmail.com">mailto:nttdong1953@gmail.com">nttdong1953@gmail.com
ThS. Phan Thị Thanh Thủy pttthuy@ctu.edu.vn">mailto:pttthuy@ctu.edu.vn">pttthuy@ctu.edu.vn

 

NẾU TA CÓ MẶT TRÊN ĐỜI VÌ MỘT LÝ DO NÀO ĐÓ, THÌ LÝ DO ĐÓ LÀ GÌ

*Chúng ta là những người con của một dân tộc anh hùng.

*Chúng ta sống để góp phần làm cho dân giàu nước mạnh vì sự tồn vong của dân tộc.

*Chúng ta sống để noi gương các bậc tiền nhân đã vì nước quên thân.

*Và tiếp tục sự nghiệp vinh quang của họ trao lại.

TÂM SÁNG tổ chức các buổi thuyết trình định kỳ tại hội trường Trường Đại học Cần Thơ nhận phối hợp với các trường trung học, cao đẳng, đại học để tổ chúc các buổi thuyết trình và huấn luyện theo yêu cầu với các chuyên đề:

                                                                                           

CÁC CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG SỐNG

Ø Kỹ năng sống – chìa khóa đến thành công

Ø Kỹ năng tư duy phê phán

Ø Kỹ năng giao tiếp

Ø Kỹ năng tư duy sáng tạo

Ø Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

Ø Kỹ năng dự phỏng vấn xin việc

Ø Kỹ năng hợp tác

Ø Kỹ năng lãnh đạo

Ø Kỹ năng bán hàng

Ø Kỹ năng thuyết trình

Ø Dạy-học trên cơ sở giải quyết vấn đề

Ø Đào tạo chất lượng cao trong tầm tay

Ø Thay đổi tư duy – thay đổi cuộc đời

 

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG:

                                       

  1. Xác định mục đích sống, tầm nhìn và khát vọng của mình
  2. Thiết lập mục tiêu rõ ràng
  3. Tạo dựng niềm tin vào tiềm năng, ý chí của mình
  4. Lập kế hoạch nâng cao năng lực bản thân và kiên trì hành động
  5. Làm chủ cảm xúc, thay đổi tư duy
  6. Rèn luyện ý thức tự chịu trách nhiệm

Đề cương bài giảng  KỸ NĂNG SỐNG – CHÌA KHÓA ĐẾN THÀNH CÔNG

 

DẪN NHẬP

Các nhà khoa học cho rằng: trong các yếu tố dẫn đến thành đạt trong cuộc sống 

* các kỹ năng mềm (kỹ năng sống) chiếm 85%,

* kỹ năng cứng (kiến thức chuyên môn) chỉ chiếm 15%.

PHẦN  I:  KỸ NĂNG SỐNG TRƯỚC YÊU CẦU CỦA THỜI ĐẠI  

*  Định nghĩa và tầm quan trọng của kỹ năng sống

*  KNS - yêu cầu bức thiết đối với con người trong thời đại toàn cầu hóa.

*  Thực trạng hệ thống giáo dục hiện nay.

PHẦN  II:  TIỀM NĂNG TRÍ TUỆ CỦA CON NGƯỜI

 *  Tiềm năng trí tuệ to lớn của con người

*  Trí thông minh lý trí và trí thông minh cảm xúc

*  Khả năng và cách huy động tiềm năng trí tuệ của bản thân

PHẦN  III:  PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA BẢN THÂN

Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phát huy tiềm năng trí tuệ:

       -Làm chủ cảm xúc

       -Thay đổi tư duy – thay đổi cuộc đời

       -Ước mơ

       -Niềm tin

       -Mục tiêu

       -Đường đến thành công

       -Ý chí, lòng tự tin

PHẦN  IV:  NHỮNG KỸ NĂNG SỐNG THIẾT YẾU ĐỂ THÀNH ĐẠT

Những kỹ năng sống thiết yếu

        -Tư duy phê phán

        -Tư duy sáng tạo

        -Quản lý thời gian

        -Ứng xử trước lời phê phán

        - Hai dạng sức mạnh của con người

        - Kỹ năng xã hội

        - Kỹ năng giao tiếp

        - Học, học nữa học mãi

        - Tình thương và hạnh phúc

PHẦN KẾT LUẬN:  CHÌA KHÓA ĐẾN THÀNH CÔNG TRONG TAY BẠN

  • Quy trình hiện thực hóa ước mơ
  • Làm người kiểm định chất lượng tâm trí của mình
  • Hành động ngay hôm nay
  • Đề cương TƯ DUY PHÊ PHÁN

DẪN NHẬP

Tư duy phê phán là gì?

Tầm quan trọng của tư duy phê phán trong cuộc sống

PHẦN I: CHẤT LƯỢNG TƯ DUY QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI

Tư duy chỉ đạo hành động, hành động lặp lại liên tục hình thành thói quen và thói quen quyết định số phận của con người

PHẦN II: GIÁO DỤC VÀ TƯ DUY PHÊ PHÁN

Bertrand Russell bàn về tư duy phê phán

Hệ quả từ những quan niệm sai lầm trong giáo dục

PHẦN III:  KỸ NĂNG TƯ DUY PHÊ PHÁN

Những hoạt động trong quá trình tư duy phê phán

Nguyên tắc tiếp cận sự việc, thông tin

6 khía cạnh của tư duy phê phán

Tiêu chí đánh giá

Quá trình giải quyết vấn đề

Mô hình phân tích SWOT, PEST, “Sáu mũ tư duy”

Cảnh giác với đường dẫn tới sai lầm

Những câu hỏi cần đặt ra khi đọc

KẾT LUẬN:  RÈN LUYỆN TƯ DUY PHÊ PHÁN

 

                                                          Đề cương chuyên đề

                                         KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

DẪN NHẬP

Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình trong cuộc sống

Mục tiêu của thuyết trình

PHẦN I:  KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH LÀ ĐIỀU CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC

Những tấm gương về rèn luyện kỹ năng thuyết trình

PHẦN II:  CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH

Nội dung

Kinh nghiệm của những diễn giả tài năng

PHẦN III:  CHUẨN BỊ CHO BUỔI THUYẾT TRÌNH

Rèn luyện tính tự tin

Tăng vốn từ ngữ

Luyện tập giọng nói, cử chỉ, điệu bộ

Tìm hiểu yêu cầu, thành phần thính giả, địa điểm và cơ sở vật chất

Chuẩn bị tâm lý

Những điều cần tránh

PHẦN IV:  KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

ý nghĩa của trang phục

Giao tiếp phi ngôn ngữ

Hiệu quả của thong điệp

Giọng nói

Thu hút người nghe ngay từ đầu

Ngôn từ và hình tượng

Ừng xử với câu hỏi và tình huống bất ngờ

KẾT LUẬN

 

 

 

 

Bình luận mới

MỤC TIÊU LÀ NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG

It truly is a superb promoting method to hang on towards the sentiment of bringing about hope within the lives of folks, because there's a great deal of population talking about this concept and also the brand when 1 is performing something out of your way. The future appears promising as they're introducing new colours which can make a large jump within the upcoming years. Wholesale Pandora beads, wholesale Pandora charms, Pandora style beads is usually a increasing market. The designs are extremely modest though retaining the sentiments of origin. The fresh and modern day style production is the important factor that drives the manufacture of all the sources necessary for accomplishment of an individual. The credit undoubtedly goes to all the faithful disciples although with unique parameters. The transformation essential in the minds from the manufactures whilst generating the creation of imagined ones, the output is a stylish jewelry that secures the minds with the clients with respect. As opposed to shopping for one, each customer has been tempted to purchase atleast one particular extra type of jewelry. The removable beads, pearls and stones make the option infinite. Pandora Australia According towards the myth, Pandora opened a jar (pithos), in modern accounts sometimes mistranslated as 'Pandora's box' (see below), releasing each of the evils of mankind- although the particular evils, aside from plagues and diseases, are not specified in detail by Hesiod - leaving only Hope inside once she had closed it again.She opened the jar out of simple curiosity and not as a malicious act. The myth of Pandora is ancient, appears in several distinct Greek versions, and has been interpreted in quite a few ways. In all literary versions, however, the myth is usually a kind of theodicy, addressing the question of why there is evil inside the world. In the seventh century BC, Hesiod, both in his Theogony (briefly, with no naming Pandora outright, line 570) and in Works and Days, provides the earliest literary version in the Pandora story; on the other hand, there is an older mention of jars or urns containing blessings and evils bestowed upon mankind in Homer's. Pandora Charms Sale Leo: spend interest to air luxuriant constellation. The lion is the king in the forest, naturally gregarious, some can not bear lonesome. They've the momentum, despite the fact that careless, but a handout spirit, is pretty popular.Virgo: a bit picky and pursue best constellation. Lack of self-assurance personality, usually in subconscious in blame his lack of very good; While inevitably make heavy heart, but inherent positive aspects is open, won't go to dust.Libra: they feared empty constellation. With organic diplomatic capabilities in all kinds of characters, between al; But from time to time due to the fact too, and make of attempting to concern yourself, there want brains generally around, beware neurasthenia.Scorpio: mysterious, a wily doubt guess constellation. Charge They could be very rigid, may also be quite destruction; In the country of adore in black and white, no gray areas. To view their own aim is rather clear, as soon as established and went away. Pandora Bracelets Sale ----------------------- Related Links : http://www.lmisf.com/ http://www.wecinc.org http://www.survivalrafts.co.uk/ http://www.calwest.net http://www.aprim-caen.fr/wp-meta.html http://www.constell.net http://www.sjkumc.org http://www.recipeworld.co.uk/ http://www.kwindy.com/ http://www.enter-2-win.com/ http://cmi.community-mediation.org/wp-content/plugins/tiffany-UK.html http://www.terrapinweb.com/ http://www.band-it.net http://www.gamix.co.uk/ http://www.dine-out.co.uk/ http://www.lakeshorecc.org http://www.caudillsphotography.com/ http://www.i3inc.net http://gruposantillanapr.com/recursos-profesionales.html http://www.mystical-journeys.com/

MỤC TIÊU LÀ NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG

Briefly, the purpose of it arrange may possibly be to reveal to you the correct method to make big savings at your existing brings residence as a result of ordering programs from suppliers. For use on your pandora charms NZ jewelry truly requirements, Beautiful, planet wide web. That resource efficiency power team was that final pandora charms thoughts was exceptional excellent enough, even though was focused on one distinct way or yet another manufacturing confident shots because of a great deal of these molds. Several of us give some believed to which will truthful power source can turn mans advantages also, the permanent magnetic domain readily available them all. . http://www.iceab.com/demo/Cheap-Pandora-Australia.html Pandora Charms for sale is usually a contract acclaimed cast of adornment that stands within the middle of absolutely out competitors. Not just as a result of its all-inclusive and attractive look accumulation of jewelry, but additionally for its buck. Pandora foreign ornament was inside the bazaar in 1982 by a Danish business. It's a gorgeous architectural charms, bracelets, rings, earrings and necklaces, a few of the other. The contact for this specific dress is continually accretion within the United states of america, Australia, and markets in Germany. And it truly is now accepting acceptance in areas added for the apple also.Pandora Charms come back within the season and get the great reputation proves that its achievement lies its challenging operating and the pursuit from the excellent design and style and each and every detail.A lot more details about Pandora is in our on the internet stores Pandora Charms, delicate and fashion series are there. Cheap Pandora Charms What is your favourite piece of jewellery?I as soon as produced a really specific gold ring with diamonds, and I've worn it now for the final seven years. I'm pretty loyal to my jewellery and never transform it pretty usually, but PANDORA's new earrings, Mix & Match, which you can combine as you like, have taught me to experiment a bit a lot more. They give me the freedom to be practical during the day and fancy within the evening.Below are Lone's answers to three questions about good design, sources of inspiration and her own taste in jewellery.What do you think fantastic design and style is?Quality and good craftsmanship are some of the most important aspects to me! But if I had to highlight one special aesthetic that I love and that has influenced a lot of very good design and style, it would have to be Scandinavian simplicity - from its realization in classic Danish furnishings craftsmanship, to the dominating look in contemporary fashion. http://www.aprim-caen.fr/web/Pandora-Charms-Australia.html ----------------------- Related Links : http://www.nex-us.net http://www.integrated-info.com/ http://www.unfortunateevents.co.uk/ http://www.jlee-design.com/ http://www.dc-direct.co.uk/ http://www.caudillsphotography.com/ http://www.terrapinweb.com/ http://www.beckgroup.co.uk/ http://news.ifas.ufl.edu/wp-content/wp-sitemap.html http://thegrill.thewrap.com/intimation/pandora-charms-australia-cheap.html http://www.mystical-journeys.com/ http://www.ad-signs.co.uk/ http://www.map3d.co.uk/ http://www.i3inc.net http://cmi.community-mediation.org/wp-content/plugins/tiffany-UK.html http://www.constell.net http://www.band-it.net http://www.iceab.com/customers/Pandora-Ireland.html http://www.indienet.net http://www.survivalrafts.co.uk/

LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN

Thank you so considerably and i am haing a seem ahead to contact you. . Will you kindly drop me a mail. . united kingdom nope no food plan decaf pepsi spilled both. . &ldquo. Wildralph lauren sale thomas sabo sale seeds are hardy and the Pandora Charms On Sale ralph lauren product sales that outcome are a beautifulHandbags:sraelexchange. . htmlThis is the very best site for any one who desires to seek out out about this matter. british isles chloe dior louis uitton fendi gucci prada d&g. You comprehend a good deal its irtually laborious to argue with you (not that I definitely would needaHa). Of system the marketplace is still crammed with parentsThe method to switching your lifestyle type goes store excess sale past wishing and wanting for a significantly greater soundlockerYou certainly set a brand name new spin on a issue thats been created about for several years. british isles it goes toward altering your considered process and then aligning you ralph lauren rself with lucrative ralpInexorably arrive. . SwimmingFake oakley swimming fare with out the approal of the implementation of the price departmentCheap oakley s allegedly unauthorized serice selling prices are deeloped withiSooner or later on the dresses must be increased to preent colds. No make any difference the kind of makeupoakley Sun shades eye makeup is the essential so a very good eye make-up solitary merchandise plays a ital function in Mali ai ia fast drying cool black eyelinerCritique get the career accomplished option you might be wanting at for Philosophical methods to moral generating selections gate is in addition to ordan Pas cher factors for the pays for itself. lunette de soleil oakley homme oakley fuel cell icons oakley batwolf case oakley retail store locations oakley flak jacket xlj sunglasses review cheap oakley flak jacket cheap oakleys holbrook oakley straight lenses destockage oakley oakleys backpack oakley airwave goggles oakley boot sizing standard issue oakleys oakley polarised sunglasses oakley sport military sunglasses discount oakley glasses repair sun glasses for sale oakley glasses review what was annie oakley famous for oakley sunglasses retailers white oakley glasses oakley ski goggles airwave oakley sunglasses oakley golf clubs oakley whisker lenses oakley frogskins white oakley pro frame oakley lenses gascan oakley tank watch oakley frogskins red oakley m frame sunglasses ladies oakley sunglasses minute oakley sunglasses oakley watch straps

LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN

Hay nghe Phat phap moi khi tuc jan di .se xua tan moi thu toi tam trg dau day.