TÂM-SÁNG.COM

Dành cho những ai khát khao vượt qua sự tầm thường, những rào cản tinh thần, để cùng nhau nỗ lực vượt lên tầm cao mới trong cuộc đời, cho dù ở lứa tuổi nào.

MỤC TIÊU CỦA TÂM SÁNG

 Góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động trong cuộc sống để vươn đến thành công, sống đẹp, sống có ích, thông qua:

* Việc tiếp cận những kiến thức khoa học về tiềm năng to lớn của con người,  để thấu hiểu và khám phá khả năng tiềm ẩn bản thân.

* Việc tham khảo những kinh nghiệm rút ra từ những tấm gương thành công sáng chói, những ý tưởng từ những bộ óc sáng suốt nhất.

* Định hướng cuộc sống, thích nghi và hội nhập với xã hội trong thời đại mới.

* Kiểm nghiệm lại mình rồi bắt đầu chuẩn bị bảng thiết kế hành trình hiện thực hóa ước mơ trên tầm cao mới của mình.

* Tự khẳng định, tự tin, tự trọng, làm chủ cuộc đời mình với niềm tin, ý chí, tư duy và hành động tích cực, cùng những công cụ tinh thần mạnh mẽ, những kỹ năng sống thích hợp để hiện thực hóa ước mơ của mình.

TÂM SÁNG hình thành từ đầu năm 2011. Thành phần gồm các nhà giáo lâu năm, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với giáo dục và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

PGS.TSKH Trần Thượng Tuấn tranthuongtran@gmail.com">mailto:tranthuongtran@gmail.com">tranthuongtran@gmail.com
PGS. TS. Phạm Văn Kim pvkim2006@yahoo.com.vn">mailto:pvkim2006@yahoo.com.vn">pvkim2006@yahoo.com.vn
PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ nbve@ctu.edu.vn">mailto:nbve@ctu.edu.vn">nbve@ctu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Văn Huỳnh nvhuynh@ctu.edu.vn">mailto:nvhuynh@ctu.edu.vn">nvhuynh@ctu.edu.vn
GS.TS.  Nguyễn Thị Thu Cúc nttcuc@ctu.edu.vn">mailto:nttcuc@ctu.edu.vn">nttcuc@ctu.edu.vn
PGS.TS. Lê Việt Dũng lvdung@ctu.edu.vn">mailto:lvdung@ctu.edu.vn">lvdung@ctu.edu.vn
GS.TS. Lê Quang Trí lqtri@ctu.edu.vn">mailto:lqtri@ctu.edu.vn">lqtri@ctu.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thu Đông nttdong1953@gmail.com">mailto:nttdong1953@gmail.com">nttdong1953@gmail.com
ThS. Phan Thị Thanh Thủy pttthuy@ctu.edu.vn">mailto:pttthuy@ctu.edu.vn">pttthuy@ctu.edu.vn

 

NẾU TA CÓ MẶT TRÊN ĐỜI VÌ MỘT LÝ DO NÀO ĐÓ, THÌ LÝ DO ĐÓ LÀ GÌ

*Chúng ta là những người con của một dân tộc anh hùng.

*Chúng ta sống để góp phần làm cho dân giàu nước mạnh vì sự tồn vong của dân tộc.

*Chúng ta sống để noi gương các bậc tiền nhân đã vì nước quên thân.

*Và tiếp tục sự nghiệp vinh quang của họ trao lại.

TÂM SÁNG tổ chức các buổi thuyết trình định kỳ tại hội trường Trường Đại học Cần Thơ nhận phối hợp với các trường trung học, cao đẳng, đại học để tổ chúc các buổi thuyết trình và huấn luyện theo yêu cầu với các chuyên đề:

                                                                                           

CÁC CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG SỐNG

Ø Kỹ năng sống – chìa khóa đến thành công

Ø Kỹ năng tư duy phê phán

Ø Kỹ năng giao tiếp

Ø Kỹ năng tư duy sáng tạo

Ø Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

Ø Kỹ năng dự phỏng vấn xin việc

Ø Kỹ năng hợp tác

Ø Kỹ năng lãnh đạo

Ø Kỹ năng bán hàng

Ø Kỹ năng thuyết trình

Ø Dạy-học trên cơ sở giải quyết vấn đề

Ø Đào tạo chất lượng cao trong tầm tay

Ø Thay đổi tư duy – thay đổi cuộc đời

 

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG:

                                       

  1. Xác định mục đích sống, tầm nhìn và khát vọng của mình
  2. Thiết lập mục tiêu rõ ràng
  3. Tạo dựng niềm tin vào tiềm năng, ý chí của mình
  4. Lập kế hoạch nâng cao năng lực bản thân và kiên trì hành động
  5. Làm chủ cảm xúc, thay đổi tư duy
  6. Rèn luyện ý thức tự chịu trách nhiệm

Đề cương bài giảng  KỸ NĂNG SỐNG – CHÌA KHÓA ĐẾN THÀNH CÔNG

 

DẪN NHẬP

Các nhà khoa học cho rằng: trong các yếu tố dẫn đến thành đạt trong cuộc sống 

* các kỹ năng mềm (kỹ năng sống) chiếm 85%,

* kỹ năng cứng (kiến thức chuyên môn) chỉ chiếm 15%.

PHẦN  I:  KỸ NĂNG SỐNG TRƯỚC YÊU CẦU CỦA THỜI ĐẠI  

*  Định nghĩa và tầm quan trọng của kỹ năng sống

*  KNS - yêu cầu bức thiết đối với con người trong thời đại toàn cầu hóa.

*  Thực trạng hệ thống giáo dục hiện nay.

PHẦN  II:  TIỀM NĂNG TRÍ TUỆ CỦA CON NGƯỜI

 *  Tiềm năng trí tuệ to lớn của con người

*  Trí thông minh lý trí và trí thông minh cảm xúc

*  Khả năng và cách huy động tiềm năng trí tuệ của bản thân

PHẦN  III:  PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA BẢN THÂN

Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phát huy tiềm năng trí tuệ:

       -Làm chủ cảm xúc

       -Thay đổi tư duy – thay đổi cuộc đời

       -Ước mơ

       -Niềm tin

       -Mục tiêu

       -Đường đến thành công

       -Ý chí, lòng tự tin

PHẦN  IV:  NHỮNG KỸ NĂNG SỐNG THIẾT YẾU ĐỂ THÀNH ĐẠT

Những kỹ năng sống thiết yếu

        -Tư duy phê phán

        -Tư duy sáng tạo

        -Quản lý thời gian

        -Ứng xử trước lời phê phán

        - Hai dạng sức mạnh của con người

        - Kỹ năng xã hội

        - Kỹ năng giao tiếp

        - Học, học nữa học mãi

        - Tình thương và hạnh phúc

PHẦN KẾT LUẬN:  CHÌA KHÓA ĐẾN THÀNH CÔNG TRONG TAY BẠN

  • Quy trình hiện thực hóa ước mơ
  • Làm người kiểm định chất lượng tâm trí của mình
  • Hành động ngay hôm nay
  • Đề cương TƯ DUY PHÊ PHÁN

DẪN NHẬP

Tư duy phê phán là gì?

Tầm quan trọng của tư duy phê phán trong cuộc sống

PHẦN I: CHẤT LƯỢNG TƯ DUY QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI

Tư duy chỉ đạo hành động, hành động lặp lại liên tục hình thành thói quen và thói quen quyết định số phận của con người

PHẦN II: GIÁO DỤC VÀ TƯ DUY PHÊ PHÁN

Bertrand Russell bàn về tư duy phê phán

Hệ quả từ những quan niệm sai lầm trong giáo dục

PHẦN III:  KỸ NĂNG TƯ DUY PHÊ PHÁN

Những hoạt động trong quá trình tư duy phê phán

Nguyên tắc tiếp cận sự việc, thông tin

6 khía cạnh của tư duy phê phán

Tiêu chí đánh giá

Quá trình giải quyết vấn đề

Mô hình phân tích SWOT, PEST, “Sáu mũ tư duy”

Cảnh giác với đường dẫn tới sai lầm

Những câu hỏi cần đặt ra khi đọc

KẾT LUẬN:  RÈN LUYỆN TƯ DUY PHÊ PHÁN

 

                                                          Đề cương chuyên đề

                                         KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

DẪN NHẬP

Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình trong cuộc sống

Mục tiêu của thuyết trình

PHẦN I:  KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH LÀ ĐIỀU CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC

Những tấm gương về rèn luyện kỹ năng thuyết trình

PHẦN II:  CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH

Nội dung

Kinh nghiệm của những diễn giả tài năng

PHẦN III:  CHUẨN BỊ CHO BUỔI THUYẾT TRÌNH

Rèn luyện tính tự tin

Tăng vốn từ ngữ

Luyện tập giọng nói, cử chỉ, điệu bộ

Tìm hiểu yêu cầu, thành phần thính giả, địa điểm và cơ sở vật chất

Chuẩn bị tâm lý

Những điều cần tránh

PHẦN IV:  KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

ý nghĩa của trang phục

Giao tiếp phi ngôn ngữ

Hiệu quả của thong điệp

Giọng nói

Thu hút người nghe ngay từ đầu

Ngôn từ và hình tượng

Ừng xử với câu hỏi và tình huống bất ngờ

KẾT LUẬN

 

 

 

 

Bình luận mới

MỤC TIÊU – NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA CUỘC ĐỜI

tôi đã từng trượt đại học nhưng bạn thân gần nhà tôi đã đậu vào trường đại học mà bạn đó thích. Lúc đó tôi thấy mình đã làm cho mọi người yêu thương tôi thất vọng, tôi thật tệ hại nhưng rồi tôi nghĩ lại không gì là không thể tôi quyết tâm đi đường vòng, tôi đã chon cho mình một trường cao đẳng và quyết tâm ra trường ít nhất là bằng khá. Chính vì thế tôi đã cố gắng hết sức vì hai chữ ĐẠI HỌC và kết quả sau 3 năm học tôi xếp loại giỏi. Và thật may mắn năm tôi tốt nghiệp là năm cuối cùng của hệ liên thông chính quy, vì vậy tôi phải nắm giữ cánh cửa cuối cùng vào trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Tôi ôn thi không biết đến thời gian vì mục tiêu là đậu vào trường với chuyên ngành Du Lịch Và mơ ước đó đã thành sự thật tôi đậu vào trường Đại Học mà tôi mơ ước với chuyên ngành tôi thích nhưng bất ngờ hơn nữa là sau thời gian 2 năm học tại đây tôi đã tốt nghiệp với bằng loại Giỏi, lúc đó bạn biết rằng niềm hạnh phúc khó tả khi tôi đã mang lại niềm vui cho gia đình, bạn bè..sau một lần họ đã thất vọng về tôi. Và bây giờ tôi đang làm lễ tân ở Khách Sạn ngành mà tôi thích nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất của tôi là học anh văn thật tốt để sang Singapo làm việc, nơi mà tôi muốn gắng bó cho sự nghiệp của mình. Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ, khát vọng của mình trong tương lai không xa. Tôi viết những dòng tâm sự này không phải để khoe khoan thành tích mà trong thời gian này tôi cảm thấy mình lười biếng và tôi muốn lấy lại những động lực và hành động mà tôi đã từng làm để đạt được thành công vì vậy mong bạn thông cảm. Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc!!!

LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN

khó làm được như ý muốn lắm.